Uvjeti poslovanja i plaćanja

 

trgovačkog društva Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka, , IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, DPH: SK2120068665, OIB: 46768728430

 

1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet stranici tonerpartner.hr je trgovačko društvo Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka, , IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, DPH: SK2120068665, OIB: 46768728430 (dalje u tekstu: Ledum Kamara SK ili Trgovac ili Prodavatelj).

Kupac (korisnik, potrošač, klijent) je svaka osoba koja pristupa i koristi web stranicu www.tonerpartner.hr isto kao i svaki kupac i posjetitelj navedene stranice.

Ledum Kamara SK putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa - www.tonerpartner.hr (dalje u tekstu: tonerpartner.hr). Korištenjem usluge tonerpartner.hr i svih pridruženih stranica i servisa na tonerpartner.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Opím uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem tonerpartner.hr te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i tonerpartner.hr, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem tonerpartner.hr Internet shopa je trgovačko društvo Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka, IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, DPH: SK2120068665, OIB: 46768728430

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama. Ledum Kamara SK pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Ledum Kamara SK pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio tonerpartner.hr Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Ledum Kamara SK pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge tonerpartner.hr Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta poslovanja.

Korištenje usluga Tonerpartner Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Tonerpartner od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Ledum Kamara SK ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

Ledum Kamara SK se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Tonerpartner.hr, te isti zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA: Slike proizvoda na Tonerpartner.hr Internet trgovini su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici Tonerpartner.hr ne mora u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.

Tonerpartner.hr će nastojati na svojim web stranicama objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 

2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Ledum Kamara SK za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika/kupca i Ledum Kamara SK, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Tonerpartner.hr Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade - cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik/kupac prihvati ponudu Ledum Camara d.o.o na jedan od slijedećih načina: odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Tonerpartner.hr internet trgovine, odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Tonerpartner internet trgovine, odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem +385 217 840 015 telefonske linije.

 1. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
 2. Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook/Instagram i dr. računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook/Instagram profilu, Tonerpartner će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook/Instagram račun.
 3. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 4. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Ledum Kamara SK zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
 5. Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Ledum Kamara SK i korisnika kao kupca.
 6. Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravne učinke inter partes ali i prema trećima po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
 7. Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
 8. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 30 (trideset) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
 • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Ledum Kamara SK o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom

 • poštom (na Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka),
 • elektroničkom poštom na info@tonerpartner.hr

u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na Uvjeti korištenja korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Ledum Kamara SK bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 30 (trideset) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada Ledum Kamara SK, odnosno Tonerpartner.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Ledum Kamara SK može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na gore navedenu adresu Ledum Kamara SK, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je Ledum Kamara SK, odnosno u Tonerpartner.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 1 8000 234, ili kontaktira na info@tonerpartner.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti 24 sata iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Ledum Kamara SK o jednostranom raskidu Ugovora.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

II) Cijene

Sve cijene su po dogovoru. U internetskoj e-trgovini www.tonerpartner.hr uvijek postoje trenutne i važeće cijene u Hrvatskoj valuti (HRK), osim u slučajevima kada je navedena netočna cijena, pogledajte dolje navedene odredbe u ovom članku.

Navedene cijene za pojedine proizvode su konačne, tj. s PDV -om, ili svim drugim porezima i pristojbama koje Kupac mora platiti da bi nabavio robu, no to se ne odnosi na naknade za prijevoz, pouzeće i troškove komunikacije sredstava za udaljenost , koji su navedeni u takozvanoj košarici za kupovinu, a čiji iznos ovisi o izboru Kupca.

Međutim, kupac prihvaća da se konačne cijene proizvoda navode nakon zaokruživanja na cijele cifre u skladu s važećim zakonom, pa u posebnim situacijama u konačnom zbroju svih kupljenih proizvoda može doći do blagog odstupanja od nabavne cijene, to je posljedica zaokruživanja na cijele cifre. Detaljna analiza nabavne cijene, uklj. novčanih jedinica uvijek je navedeno u košarici kupca.

Posebne cijene vrijede do rasprodaje zaliha Ledum Kamara SK s.r.o. ili pri navođenju broja komada promotivne robe dok se određeni broj komada promotivne robe ne rasproda ili do kraja događaja, što se prije dogodi.

Originalna cijena znači cijenu robe po kojoj je predmetna roba Ledum Kamara SK s.r.o. ponuđena bez uzimanja u obzir svih mogućih bonusa, marketinških kampanja za potporu prodaje i drugih popusta na e-trgovini kojom upravlja, ili cijene koju neobavezno preporučuje proizvođač ili distributer, a uvijek prikazuje cijenu koja bolje odražava razinu cijene proizvoda na tržištu.

Kupac prihvaća da mogu postojati slučajevi u kojima ugovor nije sklopljen između Ledum Kamara SK s.r.o. i Kupca, posebno u slučaju da Kupac naruči robu po cijeni objavljenoj pogreškom zbog pogreške u internom informacijskom sustavu Ledum Kamara SK s.r.o. ili greške osoblja Ledum Kamara SK s.r.o. U ovom slučaju, Ledum Kamara SK s.r.o. ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora, čak i nakon što je Kupac primio e-poruku koja potvrđuje njegovu narudžbu, o čemu je Ledum Kamara SK s.r.o. Obavještava kupca bez nepotrebnog odgađanja. Primjeri kada se može pojaviti pogrešno objavljena cijena su sljedeći:

 • cijena robe na prvi pogled nije točna (npr. ne uzima u obzir nabavnu cijenu ili uobičajenu cijenu robe);
 • jedna ili više znamenki ostaju ili nedostaju u cijeni robe;
 • popust na robu prelazi 50%, a da roba nije dio posebne marketinške kampanje ili prodajnog događaja označenog posebnim simbolom i koji oglašava odgovarajući iznos popusta.
 • Ledum Kamara SK s.r.o. ističe da je informacijski sustav Ledum Kamara SK s.r.o. čak i za robu s očito netočnom cijenom, automatski se navodi da je roba snižena, odn. o robi na rasprodaji itd. U slučaju sumnje je li roba doista snižena ili postoji očita pogreška u cijeni robe, Kupac je stoga dužan kontaktirati Ledum Kamara SK s.r.o. i provjeriti ispravnost cijene.

Ledum Kamara SK s.r.o. zadržava pravo oglašavanja kupoprodajnog ugovora nevažećim, ako je došlo do zlouporabe osobnih podataka, zlouporabe platne kartice itd., ili zbog intervencije upravnog ili sudskog tijela, Kupac će biti obaviješten o takvom postupku.

Nadalje, Ledum Kamara SK s.r.o. zadržava pravo proglasiti kupoprodajni ugovor nevažećim ako dođe do neovlaštenog korištenja popusta ili sličnog vaučera koji krši njegove uvjete, osobito u slučajevima kada:

 • vaučer za popust koristi se za drugu robu osim one za koju je namijenjen;
 • vaučer za popust koristi se zajedno s drugim popustom, iako skup ovih popusta nije izričito zabranjen;
 • vaučer za popust koristi se za kupnje koje ne dosežu minimalnu postavljenu cijenu;
 • Ledum Kamara SK s.r.o. saznaje da je vaučer za popust već iskorišten.

Kupac potvrđuje da se u gore navedenim slučajevima kupoprodajni ugovor ne može valjano sklopiti, a Kupac potvrđuje da je Ledum Kamara SK s.r.o. ima pravo zahtijevati, između ostalog, neopravdano bogaćenje.

 

OBRAZAC za jednostrani raskid ugovora:

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisanim putem dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili putem elektroničke pošte.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove osim izravne troškove povrata robe. Povrat novca Ledum Kamara SK će izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što potrošač dostavi dokaz da je robu otpremio natrag.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora može se elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit će se, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Za Ledum Kamara SK s.r.o. sa sjedištem u Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka IČ: 03247554, DIČ: CZ03247554, OIB: 46768728430, info@tonerpartner.hr,

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum).

U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

 

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju poziva se kupac da kontaktira Ledum Kamara SK na: info@tonerpartner.hr ili na telefonski broj +385 1 8000 234, kako bi služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko kupac nije siguran kako izvršiti kupnju, može telefonski kontaktirati Ledum Kamara SK na gore navedeni telefonski broj te će služba za korisnike uložiti razumne napore da uputi kupca u način ispunjanvanja podataka u košaricu.

 

III) Dostava i uvjeti dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i kupcu se izdaje račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.

Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

Dostava iznosi:

 • ____ HRK za dostavno područje Hrvatske

Za iznos narudžbe iznad _____,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi tonerpartner.hr*.

*Dostava se iznimno naplaćuje iako je narudžba veća od _____,00 kn ako se u narudžbi nalaze artikli:

 • original toneri
 • original tinte
 • papir A4
 • registratori

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 1-2 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom.

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana.

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

 

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Tonerpartner.hr, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: +385 217 840 015,
 • na e-mail adresu: info@tonerpartner.hr,
 • na adresu: Ledum Kamara SK s.r.o. sa sjedištem u Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

Kupac je dužan dostaviti reklamirani proizvod na gore navedenu adresu. U slučaju opravdane reklamacije trošak isporuke novog proizvoda snosi Ledum Kamara SK.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Ledum Kamara SK, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

 

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za se daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

 

VI) Materijalni nedostaci

Tonerpartner.hr odgovara za materijalne nedostatke proizvoda isključivo i jedino u dolje navedenim slučajevima: .

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 1. uklanjanje nedostatka,
 2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 3. sniženje cijene

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

 

VII) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 • Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro …………….
 • Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, tonerpartner.hr prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.
 • Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, tonerpartner.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
 • Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Tonerpartner.hr na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.
 • Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave
 • Cijena pakiranja ambalaža za narudžbe će se mijenjati prema vrijednosti narudžbi
 • od 1531 Kn do 3060 Kn - cijena pakiranja 6,1 Kn  
 • od 3061 Kn - cijena pakiranja  9,1 Kn (1,21 €)

VIII) Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora između kupca i prodavatelja moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijet će odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.
Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

 

IX) Trajanje ugovora
Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PRI KUPNJI

 

3.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Ledum Kamara SK s.r.o. sa sjedištem u Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, DPH: SK2120068665, OIB: 46768728430 je voditelj obrade osobnih podataka.

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.tonerpartner.hr stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

 

3.2. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Korisnik odabirom opcije „Razumijem i prihvaćam Opće uvjete korištenja“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

 • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
 • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
 • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.
Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.
Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

 

3.3. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno vežećim odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđuju se isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe korisnika ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti podatke.

 

3.4. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

 

3.5. Otklanjanje pogrešaka

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

 

3.6. Prijava pogrešaka

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

 

3.7. Cookie

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ''zapamtit'' će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Tonerpartner.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Tonerpartner.hr Internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim

Tonerpartner.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Tonerpartner.hr prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Tonerpartner Internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Ledum Kamara SK prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Tonerpartner će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja svoje Internet trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Tonerpartner.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Tonerpartner.hr ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Tonerpartner.hr za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

4. KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom Kupac daje suglasnost da istoga Tonerpartner.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Kupac može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Društvo Ledum Kamara SK s.r.o. sa sjedištem u Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, DPH: SK2120068665, OIB: 46768728430 je upisano u sudski registar Oblasnog suda u Bratislavi, odjel ….., uložak …….,. Temeljni kapital društva iznosi ………………… SK i uplaćen je u cijelosti. Društvo zastupa uprava koju čine ___________________________ i koji Društvo zastupaju ………………………………….