Načela zaštite privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Uvodne odredbe

Ove Izjava o privatnosti (dalje u tekstu: Izjava o privatnosti) sadrži informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka, te objašnjava kako voditelj obrade osobnih podataka štiti informacije o  posjetiteljima prikupljenima putem internetske stranice www.tonerpartner.hr (dalje u tekstu: internetska stranica). Osobni podaci jesu svi podaci kako su uređeni člankom 4. točkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni prilikom dolaska na internetsku stranicu, prilikom vašeg razgovora s nama, tijekom rješavanja prigovora ili problema s kojima ste se susreli prilikom posjeta internetskoj stranici, pri procesu kupnje, prilikom registracije Kupaca internetske stranice, pri procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama internetske stranice ili prilikom prijave Korisnika na primanje prilagođenih obavijesti o našim novim ponudama i akcijama, te na druge procese obrade koji su posredno i neposredno povezani sa vašom posjetom internetske stranice odnosno s vašom kupnjom.

Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na internetsku stranicu www.tonerpartner.hr (dalje u tekstu: internetska stranica).

Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka, IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, IČ DPH: SK2120068665, OIB: 46768728430 (daje u tekstu: Ledum Kamara), kao pružatelj usluga internetske stranice www.tonerpartner.hr (dalje u tekstu: internetska stranica) voditelj je obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka podatke pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika te osobne podatke obrađuje sukladno Uredbi  (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Upućuju se posjetitelji internetske stranice da pročitaju sve navedeno u Izjavi o privatnosti kako bi lakše razumjeli koje podatke Ledum Kamara prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na internetskoj stranici od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama internetske stranice, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih Izjava o privatnosti utvrđuje.

Za sva pitanja koja vas zanimaju vezano uz ovaj dokument  odnosno ako imate pitanja u vezi osobnih podataka možete kontaktirati Ledum Kamaru putem e-mail adrese: info@tonerpartner.hr

 

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Ledum Kamara cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj Izjavi o privatnosti.

Korisnik odabirom opcije „Razumijem i prihvaćam Opće uvjete korištenja“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • suglasnost da Ledum Kamara može, sukladno odredbama važećih propisa o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistika, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Ledum Kamara navedene podatke može davati trećima isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Ledum Kamare te sprječavanja eventualnih zloporaba;

 

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Ledum Kamare koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;

 

 • suglasnost da mu se Ledum Kamara može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;

 

 • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

 

Svrha obrade osobnih podataka

Ledum Kamara obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika internetske stranice te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovom Izjavom o privatnosti.

Ledum Kamara prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca internetske stranice u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju internetskoj stranici, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Ledum Kamara prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u organiziranim aktivnostima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

 

Pravni temelj obrade osobnih podataka

Kupac odnosno Korisnik unosom svojih osobnih podataka nakon registracije i izvršene narudžbe sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca na internetskoj stranici. Obrada osobnih podataka u tom slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem je posjetitelj kao Kupac odnosno Korisnik stranka ili kako bi se poduzele zakonom propisane radnje prije sklapanja ugovora, pa je ugovorni odnos između kupca i Ledum Kamare pravni temelj obrade.

Kao Kupac odnosno Korisnik nakon registracije na internetskoj stranici moći ćete kreirati osobni profil -˝Moj profil˝ u kojem ćete izabrati koje podatke želite da o vama obrađujemo, a sve u svrhu prilagodbe sadržaja naših ponuda i usluga. Našim Kupcima odnosno Korisnicima želimo pružiti ono što njima najviše treba i ono što oni žele. Uz sve navedeno u vašem profilu ćete moći urediti privole. Moći ćete nam dati privolu za korištenje kolačića koji nam pomažu za izradu analitičkih izvješća te za korištenje kolačića koji nam pomažu pri kreiranju prilagođenih sadržaja i ciljano oglašavanje. Nakon unosa podataka i/ili odabira kolačića i naši oglašivački partneri koristit će vaše podatke za personalizirano oglašavanje u odnosu na usluge koje nudimo. Ledum Kamara u svrhu prilagođavanja (personaliziranja) usluga i promocija koristi internetske tehnologije uobičajene i prisutne na tržištu. Ukoliko ne želite da vam pružimo uslugu ciljanog oglašavanja odnosno ukoliko ne želite da vam pružamo samo oglašavanje i ponude koje su relevantne za vas ne morate popuniti svoj profil i ne morate dati privolu u odnosu na kolačiće koji se tiču izrade analitičkih izvješća i marketinške kolačiće.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama internetske stranice što podrazumijeva primanje obavijesti putem e-pošte, SMS ili Viber poruke (newsletter), Ledum Kamara će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu, odnosno broj telefona . Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na internetskoj stranici daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svog broja telefona, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu Ledum Kamare info@tonerpartner.hr

Naši Kupci newsletter odnosno druge obavijesti mogu primati i na osnovi legitimnog interesa. Newsletter te obavijesti nude inspirativni sadržaj, primjerice aktualne informacije o robnim markama, trendovima, ponudama, prodaji, kategorijama naših proizvoda; promotivnim cijenama proizvoda na vašem popisu želja; ankete kako bismo saznali vaše mišljenje kao našeg Kupca odnosno Korisnika, na primjer, jesu li vam se svidjeli kupljeni predmeti; prilagođene preporuke proizvoda ako na temelju vaših prethodnih narudžbi i vaših navika pregledavanja pretpostavimo da bi vas oni mogli zanimati.

Ledum Kamara automatski prikuplja osobne podatke s vašeg računala, a postoje i situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internetsku stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i  vašem pristupu web stranicama koje su vam prikazane.

Ledum Kamara preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun internetske stranice. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U slučaju da Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, jer bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Prethodno navedene kategorije osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na internetsku stranicu putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog  interesa. Potonje samo u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje internetske stranice.

Internetska stranica ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Internetska stranica za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Svi mlađi od 16 godina ne smiju koristiti internetsku stranicu. Niti jedan dio internetske stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

 

Korištenje kolačića tzv. Cookie

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih podataka (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ''zapamtit'' će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Detaljnije informacije o kolačićima dostupne su na linku: https://www.tonerpartner.hr/kupnja-kod-nas/cookies/.

 

Davanje na korištenje osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima izvršne ili sudbene vlasti, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. U tom slučaju Vaši podaci proslijeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

Sigurnost osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Ledum Kamara se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Ledum Kamara će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Otklanjanje pogrešaka

Ledum Kamara ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Prijava pogrešaka

Ledum Kamara ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Ledum Kamara dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

 

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi.

 

Prava korisnika u vezi obrade osobnih podataka

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni u ovoj Izjavi o privatnosti.

Vaša prava su:

-  Pravo na pristup osobnim informacijama

-  Pravo na ispravak osobnih podataka

-  Pravo na brisanje

 1. a) Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

- Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

- Pravo na prigovor

Pravo na pristup osobnim informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

 

 1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava na brisanje nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

-          radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

-          radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

-          u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili

-          radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 

Pravo na prigovor

Ako se prilikom obrade Vaših osobnih podataka pozivamo na svrhe ili pravne temelje obrade s kojima Vi niste suglasni, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

 

Izmjena Izjave o privatnosti

Izjavu o privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Iz navedenih razloga preporuča se Kupcima i Korisnicima da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu.   

Izmjena Izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici.

Trebate li pomoć? Tu smo za vas.

Savjetnik
za odabir
Mjesta za preuzimanje. Do 737 mjesta preuzimanja.
Široki izbor. Nudimo više od 53000 proizvoda.
Imate vremena s nama. Robu možete vratiti u roku od 30 dana.
Nagradit ćemo vas. Dobit ćete bodove lojalnosti za svaku kupnju.

Kupci nas hvale

93% kupaca nas preporučuje prema upitnicima o zadovoljstvu u posljednjih 90 dana.